Strict Standards: Non-static method Debugger::invoke() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /navilogic_www/cake/libs/debugger.php on line 567

Strict Standards: Non-static method Debugger::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /navilogic_www/cake/libs/debugger.php on line 567
 Pakiety specjalne – NaviLogic

Pakiet specjalny "Alarmy SMS!"

Rynki szybko ulegają procesowi globalizacji.

Kontrola floty pojazdów i działań pracowników mobilnych, czy też nadzór nad parkiem maszyn budowlanych stwarza wiele sytuacji kryzysowych, takich jak np.:
 • Ryzyko kradzieży pojazdu lub ładunku.
 • Bezpośrednie zagrożenie kierowcy, napad rabunkowy.
 • Zjechanie z wyznaczonej trasy przejazdu lub wyjechanie poza obszar działania.
 • Opóźnienie w dotarciu do wyznaczonego celu.
 • Nieautoryzowane uruchomienie pojazdu.
 • Przekroczenie wyznaczonej prędkości, wysokości obrotów silnika lub poboru mocy.
 • Odłączenie zasilania lokalizatora.
W takich przypadkach jedynie natychmiastowa reakcja pozwala skutecznie zneutralizować zagrożenie. Szybkość działania uzależniona jest przede wszystkim od prędkości przekazania informacji właściwym osobom. Dzięki Pakietowi „Alarmy SMS!” znacząco skracamy i automatyzujemy proces powiadamiania o sytuacjach kryzysowych.
Informacje przekazywane są natychmiast, bezpośrednio na telefony komórkowe osób odpowiedzialnych za rozwiązanie problemu.
Szerokie możliwości konfiguracji pozwalają dostosować ustawienia alarmów do specyficznych wymogów każdego przedsiębiorstwa.

Przykład 1
Firma ABC pozostawia koparkę co noc na placu budowy. Teren placu budowy jest oznaczony w systemie jako „strefa bezpieczeństwa”. W przypadku próby kradzieży koparki, czy też wywiezienia jej z placu budowy, osoba odpowiedzialna za park maszynowy dostaje alarm SMS z informacją o opuszczeniu strefy bezpieczeństwa przez koparkę. Powiadamia odpowiednie służby, a w Panelu Operatora śledzi na bieżąco pozycję koparki.

Przykład 2
Firma JKL zajmuje się przewozem kruszywa do budowy dróg. Ciężarówki z kruszywem jeżdżą z kopalni na teren budowy drogi. Określając "strefę bezpieczeństwa" jako teren kopalni, odpowiednią trasę i teren budowy drogi możemy np. zapobiec rozładunkom części kruszywa w innych miejscach.

Przykład 3
Kierowca ciężarówki w firmie transportowej XYZ zgodnie z normami i polityką firmy zobowiązany jest nie przekraczać określonej prędkości. Jest to podyktowane zarówno kwestiami bezpieczeństwa pracownika, pojazdu i przewożonego ładunku, jak i ekonomiką eksploatacji, czyli zmniejszeniem zużycia paliwa i samego auta. Przestrzeganie zasad jest na bieżąco śledzone i raportowane przez system, jednak w przypadku niektórych pracowników konieczne jest zastosowanie bardziej restrykcyjnego systemu kontroli. Alarmy o przekroczeniu prędkości i/lub obrotów przekazywane są natychmiast do osoby nadzorującej kierowcę.
Zamów pakiet
przewiń do góry

Pakiet specjalny "Inteligentne strefy"

Zarządzanie zespołem przedstawicieli mobilnych

wymaga dużego zaangażowania ze strony kadry menedżerskiej.

Chcąc mieć pewność, że wszyscy należycie wykonują swoje obowiązki zarządzający musieliby stale kontrolować co robią ich pracownicy, a to nawet przy zastosowaniu systemu monitoringu zajmowałoby im zbyt wiele czasu. W praktyce żaden menedżer nie może sobie na to pozwolić.

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie propagowanej przez nas idei „zarządzania wyjątkami”. Dzięki automatyzacji rutynowych działań kontrolnych system regularnie raportuje przebieg pracy zespołu. Dyrektor handlowy lub menedżer floty z określoną częstotliwością otrzymują raporty podsumowujące działania pracowników. Są w stanie szybko wykryć potencjalne problemy i zdecydować o krokach jakie należy podjąć. Skupiają się wyłącznie na istotnych kwestiach, dzięki temu mają na nie więcej czasu.

Pakiet „Inteligentne strefy” pozwala na zdefiniowanie stałych obszarów, w ramach których mają poruszać się pracownicy. Mogą to być strefy działania przedstawicieli handlowych, siedziby stale odwiedzanych klientów, lub inne obszary ustalone w oparciu o specyfikę firmy. Wszelkie informacje, takie jak data i godzina wjazdu i wyjazdu, czy też czas przebywania w strefie są przedstawiane w formie czytelnego raportu.

Przykład
Firma handlowa dysponująca zespołem kilkunastu mobilnych przedstawicieli handlowych potrzebowała skutecznego sposobu na koordynację i kontrolę działań w terenie. Dyrektor działu handlowego, poza bieżącym nadzorem, kładł duży nacisk na rozwój i zwiększanie skuteczności swoich pracowników. Dzięki zautomatyzowaniu procesu planowania i kontroli, przełożony mógł skoncentrować się na wybranych, najważniejszych ofertach i klientach, oferując swoim ludziom wsparcie w najtrudniejszych kwestiach. Jego doświadczenie pozwoliło skuteczniej rozwiązywać napotkane problemy, a dzięki stałemu kontaktowi i możliwości praktycznego przekazywania wiedzy w krótkim okresie znacząco podniosły się kwalifikacje i umiejętności handlowców.
Zamów pakiet
przewiń do góry

Pakiet specjalny "Monitoring paliwa"

Firmy dysponujące dużą flotą pojazdów służbowych,

taborem transportowym lub parkiem maszyn ponoszą ogromne wydatki na paliwo. Racjonalizacja jego wykorzystania i zapobieganie potencjalnym defraudacjom jest istotnym czynnikiem mogącym znacznie obniżyć koszty.
Śledzenie jedynie wysokości wydatków na podstawie faktur za paliwo nie daje możliwości skutecznego lokalizowania źródeł zawyżonych kosztów. Pakiet specjalny „Monitoring Paliwa” pozwala w razie potrzeby stale śledzić poziom paliwa w bakach poszczególnych pojazdów i natychmiast wykrywać zwiększone zużycie i potencjalne upuszczenia.

System pozwala pójść krok dalej. Zgodnie z propagowaną przez nas zasadą „zarządzania wyjątkami” wszelkie „anomalie” w poziomie paliwa zbierane są w odrębnym raporcie, który wysyłany jest bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za kontrolę. Zamiast każdorazowo analizować pełne raporty kontroler skupia się na wskazaniach odbiegających od normy, zaglądając do szczegółowych raportów jeśli uzna to za konieczne.

System NaviLogic umożliwia podłączenie dwóch typów czujników umożliwiających pomiar paliwa:
 • CAN - odczyt poziomu paliwa oraz dokładnego zużycia bezpośrednio z komputera pokładowego
 • sond paliwowych – najlepsze rozwiązanie w celu kontroli poziomu paliwa w dużych zbiornikach, np. pojazdów ciężarowych, czy maszyn budowlanych
 • pływak zamontowany fabrycznie w pojeździe – ten wariant cechuje minimalny koszt uruchomienia, a dokładność pomiaru jest wystarczająca do pojazdów osobowych oraz dostawczych.
System pomiaru i analizy paliwa w NaviLogic umożliwia:
 • rejestrację i wizualizację poziomu paliwa w zbiorniku lub zbiornikach (różne wykresy, możliwość eksportu tabeli z pomiarami do arkusza kalkulacyjnego).
 • obliczanie łącznego zużycia paliwa
 • wykrywanie tankowań i generowanie raportów z miejsc i ilości tankowań, w ujęciu za dowolny okres i możliwością grupowania wg miesięcy i dni
 • wykrywanie możliwych upuszczeń paliwa i generowanie stosownych raportów i alarmów
Informacje o zużyciu paliwa są przenoszone do innych raportów, np. raport postojów zawiera informacje paliwie zużytym w trakcie postoju, w raporcie przejazdów pokazane jest średnie zużycie paliwa, itp.
Zamów pakiet
przewiń do góry

Pakiet specjalny "Roaming UE" i pakiet "Roaming Świat"

Rynki szybko ulegają procesowi globalizacji.

Działalność polskich przedsiębiorstw sięga daleko poza granice naszego kraju. Aby umożliwić Państwu korzystanie z systemu NaviLogic również poza Polską uruchomiliśmy atrakcyjne pakiety roamingowe.
Koszty transferu danych z reguły różnią się między poszczególnymi krajami i operatorami, ale dla Państwa wygody ustaliliśmy ujednolicone stawki w ramach każdego z pakietów. Daje to Państwu pewność, że koszty pozostaną niezmienione niezależnie od tego przez jaki okres i w jakim kraju auto będzie przebywać.
Zamów pakiet
przewiń do góry